Børnehavens målsætning

– At børnene i Aagades Børnehave trives idet dagligdagen skal være præget af tillid, varme, tryghed og omsorg

– At børnene får mulighed for at indgå i et socialt fællesskab, hvor de lærer at tage hensyn og ansvar, samt udvise respekt for andre, samtidig med at de lærer at give udtryk for egne meninger og behov. Dermed også have indflydelse og medbestemmelse i forhold til deres egen hverdag, idet hver enkelt har forskellige behov, forudsætninger og interesser.

– At børnene oplever et børnehaveliv med få og forståelige regler, hvor der er skabt nogle rammer for aktiviteter og leg, der kan støtte børnenes naturlige nysgerrighed overfor verden omkring dem. Herigennem at få mulighed for at udvikle deres evner motorisk, mentalt og socialt og som følge heraf styrke deres selvtillid og selvværdsfølelse

Børnehavens hverdag er tilrettelagt efter et årshjul, hvor vi planlægger aktiviteter efter de forskellige årstider/traditioner