Inklusionspolitik

Her i vores hus handler inklusion om at tilrettelægge arbejdet således, at børnene er en del af det sociale, det faglige og det fysiske fællesskab.

Det sociale: handler om at være en ven/få venner/ føle sig værdsat/tillid til andre
Det faglige: at aktiviteter er tilpasset til børnene, så de udvikler sig
Den fysiske: handler om tilstedeværelse/indretning både ude/inde

• At der er en god omgangstone mellem børn, forældre og medarbejdere
Vi snakker følelser, når der bliver sagt ting der gør nogen kede af det. F.eks du er dum/
vi vil ikke leger med dig.
At vi alle siger tingene til hinanden på en ordentlig måde – roser hinanden- vi snakker med børnene om hvad det gør ved os, når der ikke er et ordentligt sprog.

• At vi som voksne er gode rollemodeller for børnene og viser at vi er rummelige overfor alle børn.
At vi er nærværende voksne som børnene har tillid til og kommer til. At vi viser tydelighed og interesse for det børnene laver. Vi viser at vi vil alle børn.

• At alle børn, forældre og medarbejdere er betydningsfulde i fællesskabet &
forskellighed er en ressource
Der er brug for os alle, og det at vi er forskellige gør at vi hver i sær bidrager med noget til fællesskabet.

• At vi skaber rammerne for at venskaber kan dannes ved at vi støtter/ guider
børnene
Feks gennem Legegrupper hvor vi sætter børnene sammen i små grupper – omkring en aktivitet. Her er vi voksne med på sidelinien til at guide børnene. Vi arbejder med sociale relationer i f.eks trin for trin/ mobbekufferten – hvor vi snakker ansigtsudtryk, hvis der er problemer –
snakker vi med børnene om hvordan konflikten også kunne været løst.

• Vi sætter fokus på barnets styrke sider
Tager udgangspunkt i barnets ressourcer, og arbejder videre med det. Vi gentager nye ting flere gange så børnene bliver trygge og efterhånden får troen og selvtilliden på at de selv kan det.

• Husk at fortælle den gode historie om barnet
Vi fortæller de gode historie fra børnenes hverdag.

Alle børn, forældre og medarbejdere har et ansvar for fællesskabet
Vi voksne hjælper børnene i legen. Hvis det er svært, guider vi dem tilbage i legen igen. Sørger for
de kan lege på tværs af grupperne. At forældre tænker over også at invitere ”nye” børn med hjem.