Vi tager imod øvelsespraktikanter fra VIA i Viborg.

Øvelsesstuderende

Aagades børnehave er en Privat Børnehave normeret til 40 børn. Vi er en åben plan børnehave, dvs vi er ikke stue opdelt. På ture og ved aktiviteter er vi dog, opdelt i tre grupper, myrer, græshopper og bier. Vi er 5 fastansatte i personalegruppen. Vi er et godt harmonisk samarbejdende personale,
der skaber et trygt og udviklende miljø for børnene.

Vi kan tilbyde:

• Fokusområder hvor vi har arbejde meget med sprog, motorik og bevægelse.
• Fokus på meget udeliv- udeture ud af huset hver uge.
• Vi arbejder med inklusion, hvor vi ser på det enkelte barn i fællesskabet.
• Vi har gode traditioner
• Vi har forsk. Temaer i løbet af året.
• Vi værdsætter godt humør- god pædagogisk udvikling
• Vejledning 1 t ugentlig.

Krav til studerende:

• Vi henviser til praktikhåndbogen fra Via
• Er ansvarsbevidst- fleksibel- nysgerrig- spørgende
• At du kan indgå i den daglige pædagogiske praksis
• At du deltager i personalemøder, er forberedt til det punkt der hedder studerende.
• At du er med i planlægning, gennemførelse og evaluering af en pædagogisk aktivitet.
• At du opsamler og reflekterer over erfaringer fra praksis
• At du kan indgå i og udvikle betydende relationer, og støtte andres evne til etablering af relationer.

Forventninger til studerende:

• At du skriver i log bog-om observationer som senere skal bruges til din opgave om Relationer.
• Tør bede om hjælp- er åben og ærlig
• Imødekommende overfor forældre
• Pædagogiske overvejelser i forhold til arbejdet med børnene
• Overholder tavshedspligt
• Overholder aftaler og møder til tiden
• Deltager i forsk. Arrangementer
• Laver dagsorden til vejledning
Forventninger til vejlederen:
• At den studerende sættes ind i hverdagens rutiner og regler
• At du er åben overfor den studerendes ideer og initiativer
• At du stiller relevante krav til den studerende
• At du giver plads til den studerende, så han/hun får tid til at undre sig, og lave observationer m. m
• At du tør om nødvendigt sige ”ikke godkendt” til den studerende
• At du er informerende omkring den studerendes arbejde til de øvrige ansatte..

Forventninger til de øvrige ansatte:

• At støtte og hjælpe vejleder og studerende
• At der bliver givet plads til vejleder og studerende
• At I er villige til at diskutere pædagogik og opståede her og nu problemer
• At acceptere at den studerende skal have lov til at afprøve sig selv om- og med børnene.

Faglig udvikling:

• Fokus på den studerendes styrke og svagheder
• Udvikler iagttagelse
• Afprøver konfliktsituationer-og udvikler evne til at handle på en anerkendende måde , ved at vejlede og guide
• Prøve at lave et forløb med en børnegruppe, planlægge- gennemføre- evaluere
• Være ansvarlig for indholdet til vejledning