Procedure ved ind- og udmelding I Aagades Børnehave

Hent blanketten her

Indmeldelse kan både foregå ved at udfylde den elektroniske formular eller udskrive blanketten og aflevere den i institutionen.​

Indmeldelsesprocedure

Alle forældre med ønske om en plads til deres barn i Aagades Børnehave
bedes udfylde og indsende en indmeldelsesblanket som fås ved direkte
henvendelse i børnehaven eller hjemmesiden www.aagadesboernehave.dk.


Efter modtagelse af indmeldelses blanketten, vil man som forældre modtage en bekræftelse på mail, hvori der står, at vi har modtaget jeres ønske om indmeldelse.


Børnehaven modtager gerne indmeldelsesblanketter på børn, med opstart flere år frem. Der gives dog først endeligt tilsagn om plads senest 2 måneder før opstart.


Såfremt der på indmeldelsestidspunktet ikke er ledige pladser i børnehaven, vil der blive oprettet en venteliste, med prioritering af alder på barnet. I tilfælde af ændringer i børnetallet vil den/de pågældende familier blive kontaktet hurtigst muligt med tilbud om plads. Man er som forældre med plads på venteliste ikke forpligtet til at takke ja, i tilfælde heraf.

Søskendefordel

Søskende af allerede indskrevne børn i organisationen: Aagades Børnehave har fortrinsvis ret til de ledige pladser i institutionen.


Samtidig kan søskende også overtage pladsen efter hinanden når der ikke er slip i datoerne for indmelding. Dvs. at hvis den ene søskende udmeldes 31/7 vil den anden søskende således kunne begynde 1/8.

Udmeldelses procedure

Udmeldelse af et barn, fra Aagades Børnehave, til en anden børnehave skal ske skriftligt med 2 måneders varsel. Det er derefter institutionen der videregiver oplysningerne om barnets udmeldelser til kommunen.


I overgangen til skoleregi skal der underskrives på en udmeldelses blanket som fås i børnehaven senest 1 mdr. før udmeldelse. Herefter er det forbeholdt institutionen, at udmelde barnet. Her skal I som forældre blot huske at melde jeres barn ind på den valgte skole.


Man vil som forældre til et kommende skolebarn, blive bedt tage stilling til, om man ønsker at underskrive en blanket med ”samtykke om overlevering til skoleregi”
Denne blanket giver institutionen lov til, at videregive vigtig information, om det pågældende barn, Med henblik på at ”bygge bro” og skabe så let en overgang, som muligt for alle parter.


Aagades Børnehave – Aagade 25 b – 9620 Aalestrup – tlf. 98 64 16 24

Meld dit barn ind

Udfyld formularen hvis du ønsker at melde dig barn ind hos os.

VIGTIGT:

I har selv ansvaret for at meddele børnehavens leder om ændringer i fht. adresse, e-mail osv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtykkeerklæring
 

Jeg giver samtykke til behandling af og opbevaring af persondata

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook

Her deler vi mange af vores oplevelser sammen.

Gå til Facebookside