Grønnne spirer

​Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. 

Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for børns motorik. 2 af vores medarbejdere er derfor uddannede igennem friluftsrådet, til at videreformidle læring i og om naturen.

Året igennem planlægger vi forskellige grønne projekter/temaer, hvor vi arbejder på at give alle børnene en fælles forståelse og oplevelse af den natur vi lever i. 

Det kan være alt fra temaer om vind og vejr, årstidernes skiften, hulebygge projekter, fra jord til bord med tilplantning af vores højbede, høstfest hvor vi høster bedene og laver lækkert mad, skraldeindsamling med fokus på genbrug, og til ”vild” leg i naturen.

​Aagades Børnehave er stolt over at være med i Friluftsrådets ”Grønne Spirer” projekt og vi har en klar målsætning om at blive endnu grønnere.

Følg med på Facebook

Her deler vi mange af vores oplevelser sammen.

Gå til Facebookside