Om Aagades Børnehave

Aagades Børnehave er en lille privat børnehave fra 1970, beliggende i Aagade i Aalestrup, normeret til 42 børn, og med pt 7 ansatte. 

Vi har en meget engageret forældregruppe, bestyrelse og en støtteforening som arbejder tæt sammen med os, og vi har en del arrangementer efter alm åbningstid, som giver os et tæt samarbejde, og gennem bestyrelsen en forældreindflydelse som er meget direkte.

Børnehaven er en “åben plan” institution. Det vil sige at børnene det meste af dagen, frit kan færdes i alle rum. 

Bortset fra 9.15 – 12.00 hvor børnene er fordelt på stuerne Marken og Skoven, og en gang om ugen hvor de er fordelt i aldersopdelte grupper. På denne måde har vi en stram struktur på rammerne – fordi vi føler, at det er på denne vis vi bedst understøtter børnenes udvikling og trivsel.

Myrerne (3-4 årige)

Myretiden er en periode hvor børnene skal falde til i børnehaven og blive trygge ved de andre børn og voksne. Vi går kun på korte udeture ud af huset da vi har børn som stadig bruger ble, og nogen som skal have en middagslur. På turene vil vi øve dem i at gå sammen to og to. Vi har særligt fokus på sproget og motorikken.

Græshopperne (4-5 årige)

Vi øver dem i at blive mere selvhjulpne. Vi begynder også at tage på længere udeture heriblandt én bustur om måneden. Vi har særligt fokus på de sociale relationer og sproglig opmærksomhed.

Bierne (5-6 årige)

Er de ældste børn i børnehaven. Her bliver der målrettet arbejdet med at gøre børnene skoleparate. Her arbejdes der fortsat med de sociale relationer og førskoleopgaver. P.t arbejder vi med ”legeøen” – et materiale som også bruges på Aalestrup skole, hvor de fleste af vores børn ender med at gå i skole. Legeøen kan i læse mere her.

Vi er en privat institution

At være en privat institution betyder at vi er underlagt samme tilsyn og lovgivning som kommunale institutioner - dvs. at vi har samme rammebetingelser og tværfaglige samarbejde, som kommunens kommunale institutioner, men øverste ledelse er en bestyrelse, og det er dem som sammen med institutionens leder har ansvar for pædagogikken, økonomi og f.eks. har ansættelses- og afskedigelseskompetencer.

Prisen

Prismæssigt kører vi med samme takst som de kommunale institutioner, og søskenderabatter, fripladsordninger osv. foregår på samme måde som i de kommunale. 

Vi har også et tæt samarbejde med CPP: logopæder, psykologer eller sagsbehandlere i familie-afdelingen, Børn i bevægelse m.fl.

Hvor bor vi

Vi har til huse omkredset af skønne omgivelser og natur, Ådalen og Simested Å, Rosenparken, Spejderskoven, Bevægelsesparken og Naturbasen Aalestrup, for bare at nævne nogen af de steder vi bruger. Vi bruger udelivet og naturen som vores udvidede rum, og vores pædagogiske aktiviteter med børnene foregår på samme måde ude som inde

Grønne Spirer - det Grønne Flag

I 2018 modtog vi det Grønne Flag gennem Grønne Spirer, som er en mærkningsordning for institutioner som ønsker bevidsthed om en grønnere hverdag, og hvor udeliv, natur og miljø bliver prioriteret højt. 

I praksis betyder det, at vi er meget ude, (hver dag, uanset vejret), har en grøn handleplan, har mindst 2 temaforløb eller natur/miljø projekter hvert år, og har 2 pædagoger som har været på kursus og har ekstra fokus på denne del af vores værdigrundlag.

Vores personale

Vi er en fagligt velfunderet personalegruppe, som alle er uddannede pædagoger (enkelte vikarer undtaget), og personalegruppen supplerer hinanden godt – idet hver især har uddannelse og/eller efteruddannelse/kurser med forskellige tilgange til pædagogik – heriblandt neuropædagogik, motorik / bevægelse / idræt og natur / udeliv.

Følg med på Facebook

Her deler vi mange af vores oplevelser sammen.

Gå til Facebookside