Støtteforeningen

Da Aagades Børnehave overgik til privat drift, opstod muligheden for at danne en støtteforening i forældregruppen.

Støtteforeningen drives på frivillig basis af en flok initiativrige forældre, som iværksætter forskellige arrangementer året igennem for alle vores dejlige børn.

Medlemsskab og kontigent

Alle kan blive medlem af foreningen og en husstand betaler 100 kr om året for medlemskab. Igennem nogle af disse arrangementer samles der penge ind gennem f.eks. cykelsponsor løb, amerikansk lotteri, fællesspisninger, Knaber-optog i forbindelse med byfesten osv.

Pengene fra de frivillige kontingenter og arrangementer, bruges herefter på fantastiske oplevelser og ting til børnene. 

Her kan nævnes heldagstur til Aalborg Zoo hvor vi fik lov til at være dyrepassere, Heldagstur til Hobro Minizoo, bustur til Virksund, nyt madpakkehus til legepladsen, julefrokost for alle børn og meget mere.

Foreningen har ingen indflydelse på det pædagogiske eller planlægningen i og omkring arbejdet i børnehaven og børnehaven ikke har indflydelse på økonomien i foreningen. Dette sikrer gennemsigtighed for alle medlemmer af foreningen, samtidig med at personalet kan fordybe sig i kerneopgaven, nemlig børnene!

Følg med på Facebook

Her deler vi mange af vores oplevelser sammen.

Gå til Facebookside