Legeøen

​Her i Aagades Børnehave arbejder vi med ”Hop om bord på legeøen”.

”Legeøen” er et sprog-materiale der kan være med til at bygge bro mellem børnehave og skole. Det er derfor et materiale vi arbejder med i vores før-skole gruppe, og bliver brugt i de sidste måneder op til mini-SFO/skolestart. Målet med dette materiale er, at ruste børnene til den mere systematiske undervisning i børnehaveklassen, samt ruste børnene bedst muligt til bl.a. at møde læsefaglige udfordringer. Materialet – her bl.a. bogstavrækken, bruges også på skoler, og vil derfor være noget de er bekendte og trygge i, når og de skal videre i skolelivet.

Leg med sproget i trygge rammer

Intentionen med dette materiale er, at børnene skal opfatte sprogarbejdet i ”Legeøen” som en lang sammenhængende leg, hvor de får mulighed for, at bruge deres fantasi og lege med sproget i trygge rammer.

I forhold til det pædagogfaglige, vil man i dette materiale arbejde med den lydlige del af sproglig opmærksomhed på en måde og på et niveau, der dækker kravene fra ministerielt plan.

Historien

Temaet omkring ”Legeøen” er bygget op omkring, at børnene skal forestille sig, at de hopper i både og ror ud til en lille ø sammen med de to figurer Rollo og Kis. Hver gang de ror til og fra øen, bliver der sunget en udrejse- samt en hjemrejsesang.

Rotten Rollo er den frække, han er rap i replikken og har let ved at skabe en god stemning. Katten Kis er den søde og blide, har øje for alle børn og kan tysse lidt på Rollo, når han bliver for hurtig.

Ude på øen hører børnene fra fire andre figurer, der på skift sætter en ny leg i gang. Hver gang man arbejder med ”legeøen”, vil der være kommet et nyt postkort fra en af dem.

Når børnene er roet ud til øen og har udført den fælles opgave, som én af de fire figurer har givet, ror de hjem fra øen igen, og laver en tilhørende side i en tilhørende opgavebog.

Den første skolebog

Formålet med opgavebogen er, at give børnene en succesoplevelse med deres første ”skolebog”. Børnene skal gerne starte i skolen med en tryg forventning om, at de opgaver der bliver stillet, er til at forstå og værd at beskæftige sig med. 

Derudover ligger opgavebogen op til, at der skabes forbindelse mellem den aktive sprogleg, og de opgaver der efterfølgende kommer, så børnene skal øve sig i at koble sammen, og bruge den viden de lige har fået.

Legende og tryg forberelse til skolen

Når vi i Aagades Børnehave bruger dette materiale, er det også med tanke på, at forberedelsen til skolen skal være en legende tilgang, hvor vi har en tryg og god stemning omkring det ”at lære”.

Det skal være sjovt, og med fokus på differentiering efter børnegruppens og det enkelte barns kompetence, hvor opgavernes sværhedsgrad kan afpasses undervejs. Børnene får derfor lov til, at ”snuse” til det at være et skolebarn, på en legende, nærværende og tilpas udfordrende måde. 

Følg med på Facebook

Her deler vi mange af vores oplevelser sammen.

Gå til Facebookside